{"status":"ok","server":"youtube","videoid":"4LVSpneUxIw","link":[{"type":"video/mp4","lable":720,"file":"https://getvideo.anyplayer.net/?redirector=U1BLK1NjVDRyTTY5UE1jN2ljWWpUeVhsTkQxb3F4bXNJZ1RadjRVZFBsU2lWMG9uWVR2VDZQZ2h4NUFlSFAxZEsyQmhBdUhGT29mOUhVV3pMTGFDd3hpTTZHbEc5TENFd0MwRWY1a0MwSWdaVDJoNDBEaFNpdjFvY3EyK1BBUGRwTG83dXF6amY5MzVkUjM2OWxFeXJVRno3QTFOS3BMRDdnT09qbkQ2TkZSRzREcUVBOVFrK01Wd2d6eC9uTklTTFFZR0NVcmtpODBtVk5qY1pKeUFkYU1ENlV2ZHFVWDBpOVR5M2lKM1Q1SXAxb0J2RUx0V0VkTmRCbUZ4KzdnR1RZU1pYekVCUWlFNXZGMTFHd2dWSXhuQm9YWGZhbWtBMGVHR0o1Z1BUSDZrUlMybjBzdVd6SWtSa1FXc1AwQ2k4ZUt3VE9aOGc3QldnUk1DOFJESVBrYnY3UGNKLyt4Qlh4eXcyTkh5bGxyblRkbHozZ0gzZDJPdU9aSDhmSVJ6d0tOa0dTNnhxditIeDVpWVB1dVpVd29wWUs3UE5vVmxZT0N6ODZ0dHU3M3VCdmF6VGNxTndHS1g5UEpQTHgyZndLTGhIQlNjWnVMUWQyNVlaQ2JFNzE3Q1dpN3BTeXV6Z0NEeXFPdlU1YmlkVnFMMk1TSnlkNjRpelZRMDVXRzdNODJya3prV2xjU2tmVE9qSmZUSG1GTVZYdWtlaFdaYUFSNmZIRGt2dE5MTlgwSHg4LzJCMmxaZEx0VEFveHY1QUJ3VWtuSFNCQVZheXRnRzNPQVdmQ0p2VDV2Mko0ZEZWTnNYN2w5R1NxNUJCOHhjaUpBQnNWMWpUTUlsTWd5aHZ0T2tWYWsxV3FyTERjdG1Cb25OUnBEUGFULzFmVG90N25iYkswV2NCcStOTVkrNUlFOVdOZmUxdzRzKzJiYVNFSUxaQ1hzWno2YVRScGRpbXVINWd2VGh3SXozNEx4NnkrL0l5L1JEM0VqK0o1US9aVU43NWIwOExxNWFpWkg3dEdlY2NvM3p6N1gzdEJXcDdYSmdsQjZYUjRJUTJDNEx6QnBPT1JtQXlCTzNld3FDOWkzekQrK0U1SEE1NldtNCtSdWNzSnVCN1JmcGpIaEMxMnplOWwzQXlrYTZvT3RrT29scE1VTHIwWGNJT1kyTGw4c1huSDB1VU55Q1RmY2kwa2JuYUgwWHh1dkNoUFREcXhaZ2JMamV5SGdGRlVVRHhxZ3UwOEtHWXhCOUNralh4d3lPQUNqclJIMGJyRmZV"},{"type":"video/mp4","lable":480,"file":"https://getvideo.anyplayer.net/?redirector=U1BLK1NjVDRyTTY5UE1jN2ljWWpUeVhsTkQxb3F4bXNJZ1RadjRVZFBsU2lWMG9uWVR2VDZQZ2h4NUFlSFAxZEsyQmhBdUhGT29mOUhVV3pMTGFDd3hpTTZHbEc5TENFd0MwRWY1a0MwSWdaVDJoNDBEaFNpdjFvY3EyK1BBUGRwTG83dXF6amY5MzVkUjM2OWxFeXJVRno3QTFOS3BMRDdnT09qbkQ2TkZSRzREcUVBOVFrK01Wd2d6eC9uTklTTFFZR0NVcmtpODBtVk5qY1pKeUFkYU1ENlV2ZHFVWDBpOVR5M2lKM1Q1TGxKNUtKOHl2RVpqL1JWU0wrRFlLSytJaXV3Ym1Hc1I1WTN6NExQdU5qT2M1R213SzBMTGp0b25SdW1JblgwNHNzUHNuelhxYzBwTHQrYm1mQVRBNkMya2hwemlkcmJtOTRGVS9iZ3E4VmpEbEVlOUVXR2xFOGZmQjd6WVN4YlkvdldQMXRMY21zZ0drait2akR0UXFFL1YyUStBbkUraGxzV3hpYXNGWlBNanVxYWhJdE00ZmZlZG80L2gwbEViR3JnSmN2bHYwb1lKVTlBb2VKTXJxVDJ2aFdoRGtINjh6SzhnSDBwWmVZdmxyQ0FENEcxY3c0UXlQS29ERFdubzE3YmJyWVA0NmR1elVqTjBlOWsyVFhGQW1IM1hNUHZ6VDkzbmU2SmE0MUhqVXN0NkM0ZEtSYUhlTjNIdDAzdlg5YmNmMXpRaWVaMkhkWURnL1dtOUpZdUFnWE5zci9YMFFFTFVldHoxdFE4bm5SV0FKckdKTXJIRGRicG9aaTZYTlZVTEl3K214M0gxc3o2UWdlV0UwbHhuZEg0YjI5V2gxa29OUXVTZC94TFZRWGRrZ0VPMXZtcHdHZSswYTYxb05zM0dNS0lvM2M2VDYrakNJQVpKcUJHOTB4dThOY295aGQ1Q0NTa0tQT2xJVVJHRE1INmltdG0zVi9ZZ1YxWGc2SVhZQVRzWUc2QW1IZ1gwL2xsWkVBcGM4UXc1RG1RY1RlT25UMTA5RG0zZlo1dEloUXVCQnhHL2tKMlMvR0tYOTBWeEVNL1FWK2huQWVIQkdIeUFKbTAxWWxadXd6bFAzeGlId0tFSG1nT0JrVFdqbUU5aHkvR2RCTFY3NzF0VklxNCtBdVg1Qk5QeVo4TmYwVXFtdkZBeUxOR0dJUE1yenNNVTJlTEtEdy9wZmJwSkdraHBzeUtFSEx0Q05SQm1mNEE3dHVjcDdtWUlFUEhnWHo3dFdPdnpaRDlyanBMTVJRdG9aQlFEODRNbFA1WmpYUWNVNGF0V28yTldBeFhsb0R4RC82eFdKOXlreG9DZHI3SWJxbg=="},{"type":"video/mp4","lable":360,"file":"https://getvideo.anyplayer.net/?redirector=U1BLK1NjVDRyTTY5UE1jN2ljWWpUeVhsTkQxb3F4bXNJZ1RadjRVZFBsU2lWMG9uWVR2VDZQZ2h4NUFlSFAxZEsyQmhBdUhGT29mOUhVV3pMTGFDd3hpTTZHbEc5TENFd0MwRWY1a0MwSWdaVDJoNDBEaFNpdjFvY3EyK1BBUGRwTG83dXF6amY5MzVkUjM2OWxFeXJVRno3QTFOS3BMRDdnT09qbkQ2TkZSRzREcUVBOVFrK01Wd2d6eC9uTklTTFFZR0NVcmtpODBtVk5qY1pKeUFkYU1ENlV2ZHFVWDBpOVR5M2lKM1Q1TGxKNUtKOHl2RVpqL1JWU0wrRFlLSytJaXV3Ym1Hc1I1WTN6NExQdU5qT2M1R213SzBMTGp0b25SdW1JblgwNHNzUHNuelhxYzBwTHQrYm1mQVRBNkMya2hwemlkcmJtOTRGVS9iZ3E4VmpEbEVlOUVXR2xFOGZmQjd6WVN4YlkvdldQMXRMY21zZ0drait2akR0UXFFL1YyUStBbkUraGxzV3hpYXNGWlBNanVxYWhJdE00ZmZlZG80L2gwbEViR3JnSmN2bHYwb1lKVTlBb2VKTXJxVDJ2aFdoRGtINjh6SzhnSDBwWmVZdmxyQ0FENEcxY3c0UXlQS29ERFdubzE3YmJyWVA0NmR1elVqTjBlOWsyVFhGQW1IM1hNUHZ6VDkzbmU2SmE0MUhqVXN0NkM0ZEtSYUhlTjNIdDAzdlg5YmNmMXpRaWVaMkhkWURnL1dtOUpZdUFnWE5zci9YMFFFTFVldHoxdFE4cytYQ282L1pGWGNoQjdwU3l6b044OWkxcTlncTNrbFFyNUg2K09XREdFaDJ6bjljZHZkNUloMDdRaEQvSWlnRHJzMVBmNHE4Y1RTV0FzVC96VEtmRERtenltbVdlbzVUUXNwNk8xcjdwVFVBN2p5NEhiNjdoTUZiTHU2dlp4UUhoOXoyN2NHQVZjMEdvZStGbC8zcFZzWXIwZjFLaHRVUGg4Q0hNWmtjMVgyVHpmcUdLK0IvOXBxZUk2bklCOUc1czk1VllpUlgrdDZUSks2Q1VOZmtPS3FvSVFMV28wVk5nVCs1dHNMaVRFek1WdC9NbDlpTjZ1QnVoRXU1aVB0TXpXdG1ycno5QjZsYnk3dHJzc2NGSjJZQ1F4ajlrZ1FuKy9aWjNFd0drWUIyQS8zbHNsYWx0Y0xMQkR5N1RzMTY1Q2hEeUYyR0lqQW9KK2lxdHY2TFJLZ2dBUExwd2J5MVZpZEkvWVFicytWamVBS29aZ1ovdnYrdW4zRWhvVmdOZEdZMmt3aTl1RWoya281VmpnY2EzaVNGN3YybExHTmhiY1V4L3dwOVVUaw=="}]}